Ramadan 2011 – De gudsmedvetna

ramadan2011

Temat
Temat för årets Ramadanprogram är ”De gudsmedvetna” – Khutba al-muttaqin som är en predikan av Imam Ali(fvmh) som återfinns i Nahjol Balagha.

Denna predikan var ursprungligen till Imam Ali(fvmh) kompanjon Hammam, som efterfrågade karaktärerna för en gudsmedveten person. Föreläsningarna kommer att behandla denna predikan, och lära oss hur vi kan tillämpa dessa lärdomar idag.

Utöver föreläsningarna kommer vi i al-Hadi ungdomsförening bjuda på några överraskningar, så se till att vara på plats så att du inte missar något!

Hassanain Govani
Broder Hassanain Govani är född och uppvuxen i Trollhättan och flyttade till Stockholmsområdet efter gymnasiet. Han har studerat Orientalistik vid Uppsala Universitet och är närmast hemkommen från MA-studier i London vid The Islamic College där han tidigare gjort sin BA samtidigt som han bedrivit klassiska Hawza/seminarie-studier. Han har även tidigare studerat arabiska vid Damaskus Universitet. Broder Hassanain har föreläst ett flertal gånger tidigare på al-Hadi och hans föreläsningar har varit uppskattade.