Hawza – ordningsregler

Läs igenom ordningsreglerna noggrant:

För att ha en lyckad resa, fylld med harmoni, andlighet, en resa som för oss närmare perfektion, bör punkterna nedan följas:

 • Lyssna på gruppledarna
 • Om Du behöver något eller vill ha något gjort, såsom att komma sent till lektionen, bör Du endast ta det med gruppledarna
 • Obligatorisk närvaro på alla aktiviteter,(om inte annat informeras). De obligatoriska aktiviteterna är aktiviteter så som:
  1. Lektioner
  2. Föreläsningar
  3. Frågestund
  4. Spirituella aktiviteter
  5. Utflykter
 • Komma i tid till aktiviteterna
  1. Närvara på lektionerna innan läraren anländer
  2. Inte låta resten av gruppen vänta på dig vid utflykter
 • Vara med gruppen under hela resan
  1. Att gå ifrån gruppen behöver tillstånd från gruppledarna
   1. Fråga om tillstånd i god tid – respektera svaret även om du förväntade dig annat.
   2. Detta gäller även besök av släkt, basar och Haram.
 • Detta gäller även under fritiden, dvs. man kan inte lämna sovsalarna utan tillstånd.
 • För att anpassa sig till Hawza och Qoms atmosfär bör deltagarna klä sig enligt nedan:
  1. Bröder får inte bära shorts på gatorna
  2. Systrar bör ha chador/abaya men om man föredrar att inte ha på sig chador/abaya så kan man ha på sig slöja och manto ner till ankarna dock i svart.
 • Segregation
  1. Kontakt mellan det motsatta könet bör endast tas genom gruppledarna
 • Planeringen kan ändras. Det är inget som ligger i våra händer, därför bör Du ha överseende och respektera eventuella sena beslut
 • Vi föreslår att Dina förslag och klagomål ges endast till gruppledarna
  1. Att föra Dina förslag och klagomål till ett annat håll än gruppledarna riskerar att de inte nås fram, vilket leder till att det finns risk att förslagen/klagomålen inte går igenom
 • Var följande:
  1. Ansvarsfull
  2. Hjälpsam
  3. Tålmodig
  4. Respektfull
  5. Den som tar flera steg närmare Allah(swt)

Jag godkänner ovanstående ordningsregler