Läsartävling

sjalvkennedom

Imam Ali Center anordnar en läsartävling i samband med firandet av Eid al-Ghadir. Syftet med tävlingen är att uppmuntra bokläsning och bekanta läsare med islamisk mystik.

Tävlingen kommer hållas i skolavdelningen i Imam Ali Islamic Center, torsdagen den 24:e oktober kl: 19:30.

Tävlingen utförs genom ett skriftligt prov och deltagare med högsta poäng utses till vinnare. Priset är Hajj-Umrah resa donerad av Hajj-Gruppen Noor Europa.

Om fler än en deltagare erhåller högsta poäng utses vinnaren genom utlottning vid Eid al-Ghadir ceremonin. Andra med högsta poäng hedras med fina priser.

Vid intresse skicka namn, adress och moblinummer till:
info@imamalicenter.se

så skickas en kostnadsfri kopia av boken via posten.

Åldersgräns för deltagare är 15-30 år.

För mer information vänligen gå till:
http://www.imamalicenter.se/sv/boktavling2013