Låt kärlekens ljus driva bort hatets mörker!

”Det är en sjuk person utan politiska motiv, som har utfört terrordådet Så här beskrev veteran-politikern Carl Bildt terrordådet i Stockholm. Akilov som utförde dådet, beskrevs av folk som känner honom som en icke religiös muslim vilken överträdde flera islamiska lagar, bl.a. alkoholförbudet. Samtidigt kunde polisen konstatera att han hade gillat eller sympatiserat med terror organisation IS. Undersökningar har visat att många som rekryteras av den s.k. islamiska staten är folk med kriminell bakgrund. Det i sig leder till slutsatsen att IS och dess anhängare oftast är kriminella individer som går runt med ett förgiftad och hatfylld inre.

Under juli 2016 hände en liknande tragedi som krävde flera offer i Nice. Det var också en muslim, Lahouaiej-Bouhlel, som inte trodde något på islam. Han uträttade varken bön eller fasta, och överträdde islams mest givna lagar då han drack sprit, rökte droger och dejtade både män och kvinnor och hatade det franska samhället. Det gemensamma mellan Bouhlel och Akilov är att båda var icke-religiösa och de hatade det samhället som de bodde i. Den senare levde med två olika identiteter för att få asyl i Sverige vilket han inte fick och således levde efterlyst sedan slutet av februari. Med sitt avskyvärda dåd ville han hämnas på Sverige och förgiftade den sociala sfären.

Akilov hade varken religiösa eller politiska motiv såsom Bildt och många andra också uttryckt. Detta är dock inte vad alla tycker. Många individer eller organisationer har en tydlig islamofobisk agenda och letar efter tillfällen för att manifestera sitt hat mot islam och muslimer. De tog och tar vara på detta tillfälle för att beskriva brottet som islamiskt och muslimskt. Islam måste få bära skulden och många hat-artiklar, mail och retorik börjar tala om begränsning av religion och liknande retorik som om Akilov är en muslimsk ideolog, trots vetskap att han inte ens är religiös.

Det är hatet som gör att en person blir sjuk och aggressiv individ och begår ett avskyvärt brott, och det är också hatet som gör att folk som vet att Akilov inte är religiös eller ens haft religiösa motiv beskriva honom och hans terrordåd som islamiskt. Dessa är därför två sidor av samma mynt, hatet, och båda bör motarbetas. Frågan är dock hur? Hur bör vi besvara hatet och fientligheten?

Det bästa exemplet på ett bra svar är en kärleksmanifestation där folk från olika religioner samlades på Sergels torg för att visa att hatet inte har splittrat oss utan vi har tagit vara på tillfället och förenat oss. Om vi låter fientlighet och hat sprida sig i vår värld kommer detta att gynna hatfyllda krafter som försöker tjäna makt under giftiga miljöer. Den som inser detta är skyldig att motverka hatet som förmörkar sfären och tvingar samhället i en ond spiral.

Den som är sann muslim och följer koranen bör handla enligt följande: Fördriv det onda med en god handling (23:96). Onda handlingar bär på ett negativt värde och förorenar den sociala miljön. Konsekvensen av en ond handling är att den inleder förövaren, individ eller gruppen, till en ond spiral som folk inte riktigt vet hur de kan bryta dess vindel. Koranen ger en moralisk lag som verkar fungera som fysiska lagar, nämligen att man kan jaga bort hat med kärlek. En annan mer utförlig vers om samma metod:

Det goda och det onda kan inte jämställas. Driv bort [det onda] med det goda, då händer det att den som mellan dig och honom råder fientlighet blir som din nära vän! Och ingen kan erhålla denna [dygd], undantaget de som höll tålamod och ingen kan erhålla det undantaget de som har en stor andel[av fromhet] (41:34-35).

Det är koranens budskap och lösning på hur vi bör bemöta och övervinna hat. Något som många medborgare i samhället muslimer såväl som icke muslimer idag försöker att tillämpa. Vi uppmanar därför samtliga läsare inte minst religiösa muslimer att driva bort hatets mörker med kärlekens ljus.

Al-Hadi ungdomsförening