Ramadan 2010 – Sekulär Islam

ramadan_2010

Sheikh Hamid Waqar
Hamid Waqar föddes in i en icke-muslimsk familj i 1978. Han gick genom ett vanligt amerikanskt liv tills det att han fyllde 16 år då han blev ombedd av sin lärare att göra ett projekt om världsreligionerna. Under detta projekt  slog det honom att han måste välja en av dessa religioner. Han började med kristendomen men kunde inte acceptera treenigheten. Sedan gick han till judendomen, och stötte på det faktum att de inte accepterar konvertiter samt att Gud porträtterades som svag (i Torah finns en historia där profeten Jakob brottas med Gud och besegrar honom, astaghfirallah) . När han nådde Islam slog det honom, det var en inre känsla, ett drag som lockade honom till islam. Strax därefter, utan att mycket information, bestämde han sig för att acceptera islam och faktiskt utförde shahadatayn i mitten av gatan.

Efter att han accepterat Islam mötte han några shia bröder och lärde sig mer och mer om hans nyfunna relgion tills han slutligen fick kännedom om en muslimskförsamling som var beläget i närheten av hans hem. Detta center var full av energisk och religiösa ungdomar från alla bakgrunder. De var både andliga och politiska – de höll olika duakvällar samt var ute och demonstrerade på  anti-amerikanska och anti-sionism demonstrationer. Vi denna tidpunkt bestämde han sig för att åka till Qom och dedikera sig till islamiska studier på howza.  Han åkte först till Libanon i syfte att lära sig arabiska och stannade där tills efter 9 / 11. Sedan flyttade han med till Qom och inträdde den officiella howza sedan 8 år tillbaka