Shaban

rajab_shabaan_ramadan2

Bismillah

Snart närmar sig månaden Shab’an, som ger oss tillfället att förbereda oss ytterligare inför den heliga månaden Ramadan. Precis som för Rajab har vi fått hjälp av rättslärda, att plocka ut lämpliga aamals (handlingar) att utföra under månaden Sha’ban. Vi vill återigen poängtera vikten av att utföra wajibat (obligatoriska handlingar) och avstå från muharramat (förbjudna handlingar) och att inte falla för Shaytans frestelser.

1) Recitera 70 gånger varje dag:
Astaghfirulaha wa as aluhut tawba
Jag ber Allah om förlåtelse och jag ber till Honom att acceptera min ånger

samt

Astaghfirullaahallad’ee laa olaaha illa huwar rahmano rah’eemul h’ayyul qayyoomu wa atoobu ilayhi
Jag söker Allahs förlåtelse. “Det finns inget Gud utom Han”, den Nåderike, den Barmhärtige, den Evige och jag vänder mig i ånger till Honom.

2) Salawat Sha’baniya
http://www.duas.org/shaban1.htm
 Recitera denna åkallan dagligen.

3) Munajaat e Shabaniya
http://www.duas.org/invocation.htm
Recitera några rader ur denna åkallan varje dag och uppmärksamma innehållet. Det är viktigt att det utförs med rätt sinnestillstånd och att ditt hjärta verkligen vill utföra handlingen. Utför detta dagligen under månaden.