Om oss

[dropcap style=”book”]A[/dropcap]l-Hadi ungdomsförening välkomnar er hjärtligt till vår hemsida och hoppas att VI med tiden och GUDS hjälp kommer att växa oss starka tillsammans. Föreningen Al-Hadi är en svensk islamisk förening som har unga muslimer som målgrupp men även öppna för icke-muslimska ungdomar.

Vi har vårt säte i Stockholm.

Våra målsättningar grundar sig på att främja muslimska ungdomars identitet, vi vill behandla olika problem som muslimska ungdomar stöter på, vi vill även öka kunskapen om det svenska samhället och försöka minimera och förebygga alla olika konflikter som kan dyka upp under vägens lopp. Al-Hadi föreningen är väl medvetna om problemen som huserar runt mellan muslimska ungdomar därför vill vi bidra med den lilla hjälpen som finns tillgodo och funka som en lärande länk med olika aktiviteter som förebygger respektive problem.

Al-Hadi anordnar årligen olika konferenser för aktuella problem, vi anordnar även träffkvällar med underhållning och diskussionscirklar som berör muslimska ungdomars problem ute i samhället. Fysiska aktiviteter som fotboll, pingis, simning och andra sporter finns även på vår agenda och anordnas flitigt av våra medlemmar.

Vi hoppas på många nya medlemmar och vi är öppna till alla som vill delta med ett förenligt engagemang med föreningens målsättningar och ändamål.

Vi hoppas innerligt att vi kan vara en hjälpande hand och med hjälp av denna hemsida sträcka sig till alla muslimska ungdomar ute i det svenska samhället som berörs.

Med vänliga hälsningar och hopp mot en bättre framtid!

Al-Hadi Ungdomsförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.