Fatimiya 2013

Fatimiya  3

Al-Hadi kommer inshAllah att hålla ett 2-dagars program i minne av Sayeda Fatima Zahras (s.a) bortgång.
Sheikh Dr. Ali Abbas Shameli kommer hålla föreläsningar på engelska.
Även föreläsningar på svenska skall hållas.

Som vanligt bjuder vi på en lättare måltid

Varmt välkomna.