Juniorkonferens – Vem är min kompis?

Junior (2)

Vi behandlar temat vänskap genom diskussioner, teater, forumteater, tal och tävlingar med prisutdelning