Rajab

rajab_shabaan_ramadan

Bismillah

I Hans namn, som har skapat oss för att dyrka Honom

Med vårens ankomst träder även den muslimska kalendern in i en av de tre heliga månaderna, nämligen Rajab, Shabaan och Ramadan. De två första är en chans för oss att förbereda oss för den heliga månaden Ramadan och ju mer vi drar fördel av dessa månader desto mer kommer vi kunna skörda under Ramadan och resten av året med Allah (swt) hjälp.

Varje månad kommer du få tips på rekommenderade handlingar du kan utföra.

Vi vill poängtera att, för att vara en av Imamens (AJ) anhängare, skall det primära fokuset ligga på att utföra de obligatoriska handlingarna (wajibat) och att undvika de förbjudna handlingarna (muharramaat).

Islam är en heltäckande religion och tillvägagångssättet måste vara detsamma. Förutom att utföra rekommenderade handlingar, måste vi utföra alla våra personliga och sociala plikter, vare sig det är i dyrkan, finansiella ansvarigheter (ex Khums), sociala plikter (ex Amr bil Ma ́roof) eller familjerelationer. Vi ska inte synda genom att baktala, se på förbjudna saker eller ha omoraliska relationer med det motsatta könet (icke­mahrams). Vi får inte lura oss själva att tro att vi kommer nå högre andliga nivåer genom att bara utföra rekommenderade handlingar (mustahabat).

Om vi inte är kapabla att utföra båda (obligatoriska och rekommenderade handlingar), skall vi börja med det som är obligatoriskt och därefter stegvis försöka med rekommenderade
handlingar. Det är bättre att utföra få rekommenderade handlingar kontinuerligt än att
göra många under en kort period
. Det kan vara nödvändigt att följa specifika instruktioner för dig. Människor befinner sig i olika situationer, det som är bra för den ena behöver inte vara bra för den andre under en annan omständighet. Rådfråga en rättslärd om något är oklart, till en början kan ni utvärdera er personliga situation.

Avslutningsvis, dela inte med dig av de rekommenderade handlingarna du utför med andra. Detta är mellan dig och Allah (swt).

Rajab

1) Profeten (fvmh) har rapporterats säga att Allah (swt) kommer vara nåderik och förlåtande mot den som reciterar följande dua 100 gånger och omedelbart skänker allmosor.

Astaghfirullaha alladhy la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lahu wa atubu ilayhi.
Jag ber om Guds förlåtelse. Det finns ingen Gud utom han, och Han har ingen partner. Jag vänder mig i ånger till Honom.

2) Ett hundratusen belöningar kommer att skänkas till den som reciterar följande 1000 gånger

La ilaha illa allahu

Det finns ingen Gud utom Allah.
3) Upprepa 70 gånger på morgonen och 70 gånger på kvällen

Astaghfirullaha wa atubu ilayhi

Jag söker förlåtelse från Allah och jag vänder mig i ånger till Honom. Höj sedan dina händer och säg

allahuma aghfir li wa tub’alayya

Å Allah förlåt mig och acceptera min ånger

4) Repetera så många gånger som möjligt

Astaghfirulaha wa as aluhut tawba

Jag ber Allah om förlåtelse och jag ber till Honom att acceptera min ånger
5) Det är rekommenderat att söka förlåtelse genom att säga följande 1000 gånger

Astaghfiru allaha dhaljalali wal ikrami min jami i aldhunubi wa ithmi

Jag ber Allah, Herren av upphöjdhet och ära, att förlåta alla mina synder och förseelser/överträdelser.

Håll er uppdaterade via Facebook och al­hadi.se för fler nyttigheter! Inkludera oss i era böner
Syskonen i al­Hadi