Rätt avsikt under Rajab, Shabaan och Ramadan

Bismillah

Nedan följer en sammanfattning av Ayatollah Javadi Amoli lektion (30/4-15) i etik och moral från den heliga staden Qom.

”Vägen till att uppnå sann mänsklighet är via givmild moral”

– De heliga månaderna Rajab och Shaban är ypperliga tillfällen för självreform.

– Vad som menas med givmild moral är lydnad till de gudomliga föreskrifterna vilket sker genom att följa den heliga Profeten(S) och hans renade hushåll (A).

– Följande av dessa föreskrifter sker genom att manifestera dem i ens vardagliga liv. Dock bör det inte vara så att man försöker uppnå denna moral i utbyte mot paradiset eller fruktan för helvetet.

– Vi bör uppnå denna moral genom att följa dem som lyckades med detta, vilka var Profeten(S) och hans renade hushåll(A). Eftersom de är de givmilda önskar de också att människorna ska vara givmilda. En givmild människa dyrkar och lyder inte Gud pga hon söker paradisets frukter eller fruktar helvetets straff, utan gör det för att uppnå höjden av moral.

– Detta koncept upprepas i den heliga Koranen, där människan också uppmanas att ta ett dedikerat initiativ för att uppnå denna nivå av moral.

– Den första lärdomen som återfinns i Sura al-Alaq, är den moraliska kvalitén: ”måttfullhet”. De gudomliga sändebuden insisterade allesammans på att upprätthålla givmild moral. De förankrade denna kvalité genom att konstant vara i gudsåminnelse.

– Dessa heliga månader öppnar tillfället för att praktisera andlighet i tillfällig avskildhet (itikaf). Syftet med detta [itikaf] är att nå självkännedom, därefter nå kännedom om Allah (swt).

– Den som uträttar denna andliga handling utan att söka paradisets gåvor eller fruktan för straffet, kommer att omvandla sin handling till en handling med sann uppriktighet.

-Utförs detta så kommer människan att nå insikten att all existens är i Allah (swt) förfogande och därför kommer hon inte tillåta sig själv att bryta de gudomliga föreskrifterna eller handla omoraliskt. Resultatet av detta kommer leda till förtrolighet och närhet till Herren och realiteten av givmildhet.

– Det bästa man kan lyssna till är till Skaparen, Hans utvalda ställföreträdare och Hans välsignade bok. Den som väljer att lyssna till detta och väljer sedan att handla, kommer att förälska sig i Allah (swt) och självmant önska att tillbe Honom.

– Trots rösten av dessa heliga källor så söker människan tyvärr efter värdelösa ting att lyssna på. Om människan lyssnar och sedan följer de gudomliga instruktionerna så kommer hon att omvandlas till en ängel. Därför bör hon observera och vara försiktig med vad hon lyssnar till.

– Denna värld är lärdomens plats, en värld vars glitter får oss att avvika från det riktiga målet – att konstant vara i ett tillstånd av gudsmedvetenhet, som i sin tur leder till en givmild moral. Kyrkogårdar i denna kontext, anses av de lärda vara en skola för att nå höjden av moral, den påminner oss om vad denna värld egentligen tillför.

Med böner för er välgång