Studieresa till Qom | 2008

affisch08

Ungdomsföreningen i Ahl Al Bayt Assembley samordnar en sommarresa till Iran, Syftet är att öka den islamiska kunskapen och göra ungdomar medvetna om lärda i sin religion.