Studieresa till Qom | 2012

Hawza_2012

Introduktion
Al-Hadi Ungdomsförening anordnar i samarbete med al- Mustafa Universitet en studieresa till Qom, Iran. Resan, som är öppen för ungdomar i Sverige och övriga Europa, erbjuder bland annat besök vid de heliga platserna, studier i form av dagliga föreläsningar, samt andlig utveckling. Det förutsätts alltså att den har intresse i samtliga ovanstående aktiviteter, samt är införstådd i de punkter som följer i programmet.

Vidare läggs stor tonvikt på att den resande håller sig till samtliga programpunkter samt åtar sig att följa reseledarnas instruktioner. Detta är med andra ord ingen nöjesresa, det kommer inte att finnas mycket tid för vare sig shopping, besök hos släktingar el. dylikt.

Gruppledare: Sheikh Baqer Atta’i

Studier
Dagliga föreläsningar, seminarier och diskussioner. Studieämnen som behandlas kommer att bl.a vara: trons grundsatser, etik och moral, rättslära (fiqh) och mycket annat!

Logi
Boende anordnas av al- Mustafa Universitet i Iran. Detta innebär att den resande måste vara inställd på ett mycket enkelt boende, bland annat madrasser på golvet samt österländska toaletter.Tidigare år har bröder och systrar inhysts på internat, bröder för sig, och systrar för sg. Syskonen blir uppdaterade om denna punkt så fort vi har fått mer info. Viktigt är att eftersom vi reser i grupp får man inte avvika från gruppen för att sova på hotell, hos släktingar el. dylikt.

Mat
Frukost, lunch och middag serveras dagligen. Ibland kan det dock skilja sig när på dagen vi äter de olika måltiderna då programmet även bjuder på aktiviteter såsom utflykter, besöka heliga platser samt besök hos rättslära. Självklart ska vi se till att äta så regelbundet som möjligt.

Tänk på att utbudet av varor i Iran kan vara mindre selektivt, och det kan vara lämpligt för den resande att ta med sig lite tilltugg för mellanmål. Detta är även väldigt viktigt för de med speciell kost, så som allergiker, vegtarianer eller av annat slag. Dessa uppmuntras att ta med nödvändig provaint inför resan.

Besöka Imam Ridha
Då den åttonde Imamen, Imam al-Rida (fvmh) är begravd i Mashad passar gruppen även på att besöka hans (fmvh) heliga mausoleum i den heliga staden i Mashad i östra Iran. Den 3-4 dagar långa vistelsen är en andlig höjdpunkt på resan som alltid har uppskattats av den resande. Under den korta vistelsen forstätter gruppen att göra gemensamma aktiviter, dock får individen också mycket tid för sig själv för att insupa den heliga och andliga atomsfären på egen hand.

Anmälan
Anmälan för årets studieresa till den heliga staden Qom, har öppnat!

Sista anmälningsdatum är: 14 April

Eftersom det är väldigt många som söker ber vi dig att precisera dina uppgifter så tydligt som möjligt. Detta underlättar både för oss och ökar din chans att komma med på resan