Träff för nya muslimer

af-v01-2015-03-22

Bismillah al Rahman al Raheem
Är du nyfiken på Islam eller vill fördjupa dina kunskaper?
Al-Hadi inbjuder nu till en tredje träff och ämnet denna gång kommer att handla om Profeten Muhammad (frid vare med honom) och med fokus på etik och moral (akhlaq). Ett ämne som kanske är viktigare än någonsin i dagens klimat.
Eftermiddagen bjuder på:
• Föreläsning
• Fika och aktiviteter!
Både systrar och bröder är välkomna att delta. Föranmälan och frågor hänvisas till nymuslim@al-hadi.se.
Åldersgräns 16+.
Tid: Söndag 26 april, kl 15:45-18:15.
Plats: Imam Ali Center Datavägen 2b, Järfälla.
Välkomna!
Dela gärna vidare!